Beter lezen door omega 3 en 6 vetzuren

Een supplement met omega-3 en 6-vetzuren kan de leesvaardigheid van schoolkinderen verbeteren, volgens een studie van de Sahlgrenska Academie aan de Universiteit van Göteborg (Zweden). Vooral kinderen met milde aandachtsproblemen kunnen baat hebben bij deze vetzuren. De onderzoekers zoeken de verklaring in het feit dat de celmembranen in de hersenen grotendeels bestaan uit meervoudig onverzadigde vetten. Eerdere studies hebben aangetoond dat vetzuren belangrijk zijn voor signaaloverdracht tussen zenuwcellen en de regulering van signaleringssystemen in de hersenen.

Aan de dubbelblinde studie deden 154 schoolkinderen mee uit het westen van Zweden met een leeftijd tussen de negen en tien jaar oud. Zij werden willekeurig in twee groepen ingedeeld en ontvingen gedurende drie maanden twee maal daags drie omega-3/6-capsules of een placebo (palmolie). Na deze drie maanden werden de kinderen uit de placebogroep aan de interventiegroep toegevoegd en kregen alle kinderen nog eens drie maanden omega-3/6-capsules. Bij aanvang, na drie en zes maanden ondergingen de kinderen een test op de computer, de zogenaamde Logos test, waarbij hun leesvaardigheid op verschillende manieren werd gemeten, zoals de leessnelheid, de woordenschat en het vermogen om onzinwoorden te lezen.

Na drie maanden bleek de leesvaardigheid van de omega-3/6-groep significant verbeterd vergeleken met de placebogroep. Zij konden makkelijker onzinwoorden hardop lezen en goed fonetisch uitspreken. Ook was de visuele analyse tijd (het herkennen van letters in woorden) verbeterd, waardoor zij een reeks brieven sneller konden lezen. Er deden geen kinderen gediagnostiseerd met ADHD mee aan de studie, wel kinderen met mildere aandachtsproblemen. Deze kinderen haalden na de drie maanden omega-3/6-behandeling op de genoemde aspecten nog betere resultaten. Bijwerkingen waren zeldzaam en mild en uitten zich vooral in buikpijn en diarree.

Bron: voedingsgeneeskunde

Stichting Kindergeheimen

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., WhatsApp 0610838090


Junior Yoga

Yoga en coaching voor jongeren

Yoga voor ouders